Wat doet Toezicht Sociaal Domein?

Toezicht Sociaal Domein heeft in het Meerjarenplan 2021-2024 vastgelegd te willen werken vanuit drie toezichtlijnen: 

  1. Verbreden - stimuleren van samenwerking
  2. Verdiepen - aanpakken van hardnekkige knelpunten
  3. Reflecteren - kennis bundelen

Actuele onderzoeken

Eerdere onderzoeken

Naast het calamiteiten onderzoek en de huidige onderzoeken, die bij de drie toezichtlijnen horen, zijn er ook onderzoeken die nog doorlopen vanuit eerdere werkplannen. Voor sommige 'oude' onderzoeken geldt dat er nog contact is met de gemeenten over de resultaten van het onderzoek. Andere onderzoeken zijn geheel afgerond. 
Kijkt u voor alle eerdere onderzoeken hier.

Instrumenten

TSD heeft instrumenten ontwikkeld, soms met een externe partij. Deze instrumenten kunt u vinden via deze pagina op onze website.
Als u gebruik maakt van een instrument en u heeft hier een vraag over, dan kunt u contact met ons opnemen via info@toezichtsociaaldomein.nl.