Reflecteren - het bundelen van kennis

Het sociaal domein is een complex en omvangrijk geheel. Het is een optelsom van veel verschillende systemen. Denk aan zorg, onderwijs, veiligheid, werk en inkomen en schulden. Omdat het geheel meer is dan de som der delen, maken we als TSD steeds meer gebruik van informatie die bij de individuele inspecties en stakeholders aanwezig zijn. Deze combineren leidt tot waardevolle kennis die bijdraagt aan het leren en verbeteren van de uitvoering van het sociaal domein.

Opstellen van landelijke beelden

Wij brengen op bepaalde thema’s informatie bij elkaar uit de toezichtlijnen Verbreden – stimuleren van samenwerking en Verdiepen – aanpakken van hardnekkige knelpunten en vullen dit aan met de kennis en informatie van de individuele inspecties en stakeholders. Zo kunnen wij gezamenlijk zogeheten landelijke beelden opstellen van het sociaal domein. 
Toezicht sociaal domein verzamelt, analyseert en verrijkt de beschikbare informatie over dit onderwerp en toetst de voorlopige conclusies bij de verschillende stakeholders. Daarna delen wij de uitkomsten met betrokkenen en bevragen hen op (vervolg)stappen die leiden tot verbetering.