Toegankelijkheid

Toezicht Sociaal Domein wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

wwww.toezichtsociaaldomein.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Deze verklaring geldt voor de website:

Ook onze digitale magazines magazines.toezichtsociaaldomein.nl voldoen gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In de toegankelijkheidsverklaring over de magazines lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen. Het gaat om de magazines:

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen om continu voor verbetering in toegankelijkheid te zorgen:
  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. 
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 
  • Specifiek onderzoek documenten: onafhankelijke deskundigen toetsen documenten op toegankelijkheid.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Mail daarvoor naar info@toezichtsociaaldomein.nl.