Verbreden - het stimuleren van samenwerking

Het toezicht van TSD is gericht op samenwerking die leidt tot samenhangende zorg en ondersteuning voor de burger. Onze ambitie is dat de vier individuele inspecties in het eigen toezicht meer kijken naar samenwerking in de uitvoering. Om te bepalen hoe er gekeken moet worden naar samenwerking, betrekken wij gemeenten en uitvoerende partijen. Want zij zijn het tenslotte die met elkaar samenwerken.

Hoe stimuleren wij samenwerking?