Zelfevaluatietool Gemeenten

Zelfevaluatietool

De gemeente is verantwoordelijk voor toegang tot hulp in het sociaal domein en voor samenhang in die hulp. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat goed gaat en wat beter kan. Om gemeenten daarbij te helpen, werkt TSD mee aan een instrument daarvoor: de zelfevaluatietool. De inwoner staat centraal en is het vertrekpunt van de evaluatie.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) werkt samen met Integraal Werken in de Wijk (IWW) aan een instrument waarmee gemeenten hun eigen uitvoeringspraktijk kunnen onderzoeken: de zelfevaluatietool. Het is een hulpmiddel dat gemeenten samen met hun partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en wat daarvoor nodig is.

Zelfevaluatietool

In de tweede helft van 2018 zijn Alkmaar, Haarlemmermeer, Weststellingwerf en De Kempen enthousiast en voortvarend met een eerste versie van de tool aan het werk gegaan.
 

Gebiedsteammedewerker uit Weststellingwerf

We hadden eerst zelf geprobeerd om een evaluatie uit te voeren, maar daar kwam weinig respons op. Dus toen we het aanbod kregen om mee te doen aan de proef met de zelfevaluatietool hebben we gezegd: dat gaan we doen. De resultaten hebben we gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad vindt ook belangrijk dat  het voor de gemeente werkt. Zij hadden wel graag gezien dat we meer respondenten hadden kunnen meenemen. Maar zelf heb ik gezien dat ook weinig respondenten kunnen leiden tot veranderingen.

Het is prettig om de vrijheid te hebben om de tool naar eigen invulling te gebruiken. Wij gaan het dit jaar nog een keer doen. Ook is het een groot voordeel dat je niemand hoeft in te huren. Er ligt al een mooi pakketje klaar. Kies een moment waarop je wil starten, maak een planning en rond het af. Het was fijn dat TSD op de achtergrond beschikbaar was om advies te geven over het gebruik van de zelfevaluatietool.

In januari 2019 is de pilot geëvalueerd met alle deelnemers. Op basis van de input van de gemeenten zijn TSD en IWW aan de slag gegaan met verbeteringen. En nu ligt de tweede versie van de zelfevaluatietool er.

Hoe werkt de zelfevaluatietool?

In de tool staat het perspectief van de inwoner centraal en werkt men vanuit casuïstiek. Met interviews en dossieronderzoek wordt in beeld gebracht welke weg de inwoner mogelijkerwijs aflegt wanneer er hulp of ondersteuning nodig is. De tool bevat handleidingen en formats voor:

  • Casusselectie, inclusief toestemmingsverklaring voor de inwoner;
  • Interview met inwoner;
  • Interview met professional die betrokken is bij de inwoner;
  • Dossieronderzoek.

Wanneer de informatie van de inwoners is opgehaald, worden de resultaten in een overzicht geplaatst. Hierdoor wordt inzichtelijk wat in de verschillende casussen goed is gegaan en wat beter kan. Omdat alle informatie per onderwerp bij elkaar staat, is het mogelijk om patronen te zien.

Het overzicht vormt de basis voor de volgende stap van de zelfevaluatie. Dit is een sessie met betrokkenen uit het sociaal domein om resultaten te bespreken en tot verbeteracties en afspraken te komen.

Meld je als gemeente aan als gebruiker van de tool

Ook deze tweede versie van de tool proberen we graag in de praktijk bij gemeenten. Iedere gemeente die zich bij ons meldt, kan meedoen en krijgt waar nodig ondersteuning.
Aanmelden voor de volgende fase.

Starten met de zelfevaluatietool

Wilt u ook aan de slag met de zelfevaluatietool? Download dan hier de handleiding.
Als u gebruik wilt maken van het Excelbestand voor de analyse van de casussen, kunt u een e-mail sturen naar jsteen@inspectieszw.nl.

Interesse in de nieuwsbrief over de zelfevaluatietool?

Meld je aan voor de nieuwsbrief (externe link).