Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

Hoe ervaren inwoners en professionals de zorg en ondersteuning in jouw gemeente? Dat ontdek je op een laagdrempelige manier met de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET).

Direct starten met de ZET?

Aan de slag met de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool.

Samen leren en verbeteren

Als gemeente wil je dat de hulp voor inwoners goed aansluit bij hun behoeften. De ZET laat zien waar dit goed gaat en waar verbetering nodig is. Aan de hand van de ZET voer je gesprekken met inwoners en professionals en bekijk je dossiers. Samen met uitvoerende organisaties kom je tot verbeteracties.

Je kunt de ZET inzetten:

  • Bij een specifiek vraagstuk. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuw beleid, bij specifieke knelpunten, doelgroepen of actualiteiten.
  • Om een algemeen beeld te krijgen van de organisatie van zorg en ondersteuning.

Zo verbeter je de zorg en ondersteuning voor inwoners in jouw gemeente. Ontdek het met de ZET: Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

De Zorg & ondersteuning Evaluatie Tool is ontwikkeld voor gemeenten en uitvoerende organisaties.

Het geeft je inzicht in het échte verloop van zorg en ondersteuning.

[QUOTE in beeld] “Het is een fantastisch uitgewerkte tool waar mensen aan de hand van smileys hun beleving kunnen vermelden.”

De belangrijkste stappen van de ZET zijn:

Een gesprek met inwoners en professionals.

Het bekijken van dossiers.

Een analyse van resultaten.

En het bespreken van verbeterpunten met betrokken partijen.

Hebben inwoners het gevoel dat ze goed geholpen zijn? 

Deze gratis tool helpt je de juiste vragen te stellen, een analyse te maken en tot concrete verbeteracties te komen.

[QUOTE in beeld] “Het heeft ons een schat aan informatie opgeleverd om aan de hand van drie casussen te achterhalen waar bij ons de knelpunten zaten.”

De tool is zeer breed toepasbaar. 

Zo kun je deze richten op een specifiek vraagstuk voor nieuw beleid of gericht op een bepaalde doelgroep. 

Of om een algemeen beeld te krijgen van de organisatie van zorg en ondersteuning. 

[QUOTE in beeld] “Ook uit de gesprekken met inwoners haal je veel op, dus niet alleen uit wat er feitelijk uit de tool komt.”

Zo kun je op een levendige manier samen leren en tot verbeteracties komen voor de mensen voor wie je het doet, de inwoners. 

De Zorg & ondersteuning Evaluatie Tool. Zo verbeter je de toegang en samenhang van zorg en ondersteuning. 

[In beeld] Voor meer informatie ga naar www.integraalwerkenindewijk.nl en www.toezichtsociaaldomein.nl.

Inwoners zijn het uitgangspunt

De ZET geeft gemeenten en uitvoerende organisaties inzicht in het verloop van de zorg en ondersteuning. Inwoners en hun (hulp)vraag zijn het uitgangspunt.

De ZET kijkt naar de route die inwoners doorlopen om de juiste hulp te ontvangen. Dit wordt duidelijk door enkele casussen te onderzoeken.

De tool helpt om de juiste vragen te stellen, een analyse te maken en tot concrete verbeteracties te komen. Het gaat om vragen als:

  • Voelde je je gehoord?
  • Heb je de zorg en ondersteuning ervaren als een gezamenlijk proces?
  • Wisten de hulpverleners voldoende van elkaar wat ze deden?
  • Waren de afwegingen over de veiligheid duidelijk voor je?
  • Werd regelmatig met je bekeken of de hulp nog passend was bij je situatie?

De Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein in samenwerking met Integraal Werken in de Wijk (IWW).

Ervaringen met de ZET

Het is prettig om de vrijheid te hebben om de tool naar eigen invulling te gebruiken. Wij gaan het dit jaar nog een keer doen. Ook is het een groot voordeel dat je niemand hoeft in te huren. Er ligt al een mooi pakketje klaar. Kies een moment waarop je wil starten, maak een planning en rond het af. Het was fijn dat TSD op de achtergrond beschikbaar was om advies te geven over het gebruik van de zelfevaluatietool.

Bij de uitvoering van de ZET zag ik dat een inwoner erg emotioneel was en het traject heel anders had ervaren dan de professional. Dat bleek niet uit de informatie in het dossier. Het is heel interessant en informatief om een casus vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Uit de analyse van de interviews kwam naar voren dat het delen van informatie tussen domeinen beter kan, vooral in de systemen die we gebruiken. Ook het gevoel van veiligheid in de maatschappelijke opvang was een aandachtspunt. Een ander actiepunt is het delen van successen van domein-overstijgend werken: deze manier van werken kost misschien meer tijd, maar het levert zoveel op.

We willen de ZET vaker uitvoeren. We zoeken naar een compactere vorm, bijvoorbeeld door een aantal thema’s te onderzoeken (en niet allemaal). We onderzoeken wel weer de drie bronnen (inwoner, professional, dossier) want dat vonden we heel waardevol.

De gemeenteraad had graag gezien dat we meer respondenten hadden kunnen meenemen. Maar zelf heb ik gezien dat ook weinig respondenten kunnen leiden tot veranderingen.

Aan de slag met de ZET

De ZET is gratis te downloaden. Wil je meer weten over de ZET? Stuur dan een e-mail naar Rosanne Bobeldijk.