Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

De Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) is in samenwerking met Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkeld voor gemeenten en uitvoerende organisaties. Het geeft inzicht in het verloop van de zorg en ondersteuning. De ZET kijkt naar de route die inwoners doorlopen om de juiste hulp te ontvangen. De inwoners en hun (hulp)vraag zijn het uitgangspunt. Is de hulp toegankelijk en in samenhang geboden als er meerdere (hulp)vragen zijn? Is de zorg en ondersteuning goed op elkaar afgestemd? Waar liggen drempels? Hebben inwoners het gevoel dat ze goed zijn geholpen? Dit wordt duidelijk door enkele casussen te onderzoeken. De tool helpt om de juiste vragen te stellen, een analyse te maken en tot concrete verbeteracties te komen.

Direct starten met de ZET?

U kunt nu starten met het gebruik van de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool.

Samen leren en verbeteren

De ZET is breed toepasbaar. De tool kan op een specifiek vraagstuk worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuw beleid, bij specifieke knelpunten, doelgroepen of actualiteiten. Ook kan de ZET worden gebruikt om een algemeen beeld te krijgen van de organisatie van zorg en ondersteuning. De ZET biedt de mogelijkheid om samen te leren en tot verbeteracties te komen. Zo wordt de hulp voor de mensen voor wie je het doet, de inwoners, steeds beter.

Zo verbeter je de zorg en ondersteuning voor inwoners in jouw gemeente. Ontdek het met de ZET: Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

De Zorg & ondersteuning Evaluatie Tool is ontwikkeld voor gemeenten en uitvoerende organisaties.

Het geeft je inzicht in het échte verloop van zorg en ondersteuning.

[QUOTE in beeld] “Het is een fantastisch uitgewerkte tool waar mensen aan de hand van smileys hun beleving kunnen vermelden.”

De belangrijkste stappen van de ZET zijn:

Een gesprek met inwoners en professionals.

Het bekijken van dossiers.

Een analyse van resultaten.

En het bespreken van verbeterpunten met betrokken partijen.

Hebben inwoners het gevoel dat ze goed geholpen zijn? 

Deze gratis tool helpt je de juiste vragen te stellen, een analyse te maken en tot concrete verbeteracties te komen.

[QUOTE in beeld] “Het heeft ons een schat aan informatie opgeleverd om aan de hand van drie casussen te achterhalen waar bij ons de knelpunten zaten.”

De tool is zeer breed toepasbaar. 

Zo kun je deze richten op een specifiek vraagstuk voor nieuw beleid of gericht op een bepaalde doelgroep. 

Of om een algemeen beeld te krijgen van de organisatie van zorg en ondersteuning. 

[QUOTE in beeld] “Ook uit de gesprekken met inwoners haal je veel op, dus niet alleen uit wat er feitelijk uit de tool komt.”

Zo kun je op een levendige manier samen leren en tot verbeteracties komen voor de mensen voor wie je het doet, de inwoners. 

De Zorg & ondersteuning Evaluatie Tool. Zo verbeter je de toegang en samenhang van zorg en ondersteuning. 

Meer over de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

Met de volgende stappen kun je de ZET binnen 3 maanden uitvoeren:

 • Stap 1: Samenstellen uitvoeringsteam.
 • Stap 2: Startbijeenkomst: bepalen doel van evaluatie.
 • Stap 3: Casusselectie (die passen bij het doel).
 • Stap 4: Uitvoering dossieronderzoek en interviews.
 • Stap 5: Invoer en analyse van de casuïstiek.
 • Stap 6: Sessie met betrokken partners.

De tool bevat:

 • Een handleiding met uitleg over de 6 stappen, inclusief toestemmingsverklaring voor de inwoner;
 • Een vragenlijst voor een interview met een inwoner;
 • Een vragenlijst voor een interview met een professional die betrokken is bij de inwoner;
 • Een handleiding voor dossieronderzoek;
 • Een Excel bestand waar alle data overzichtelijk in komt te staan.

In juni 2021 verzorgden IWW en TSD een webinar over de tool. Een samenvatting van de webinar is nu terug te lezen en kijken.

Starten met de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

De ZET is hier gratis te downloaden. Wil je meer weten over de ZET? Dan kan je een e-mail sturen naar Rosanne Bobeldijk.

Gebiedsteammedewerker uit Weststellingwerf

We hadden eerst zelf geprobeerd om een evaluatie uit te voeren, maar daar kwam weinig respons op. Dus toen we het aanbod kregen om mee te doen aan de proef met de zelfevaluatietool hebben we gezegd: dat gaan we doen. De resultaten hebben we gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad vindt ook belangrijk dat  het voor de gemeente werkt. Zij hadden wel graag gezien dat we meer respondenten hadden kunnen meenemen. Maar zelf heb ik gezien dat ook weinig respondenten kunnen leiden tot veranderingen.

Het is prettig om de vrijheid te hebben om de tool naar eigen invulling te gebruiken. Wij gaan het dit jaar nog een keer doen. Ook is het een groot voordeel dat je niemand hoeft in te huren. Er ligt al een mooi pakketje klaar. Kies een moment waarop je wil starten, maak een planning en rond het af. Het was fijn dat TSD op de achtergrond beschikbaar was om advies te geven over het gebruik van de zelfevaluatietool.