Verdiepen - het aanpakken van hardnekkige knelpunten

In deze toezichtlijn werken wij aan het aanpakken van hardnekkige knelpunten in het sociaal domein. Wij willen de toegang tot en de overgang of samenloop van de zorg en ondersteuning verbeteren. Dit doen wij door 'actieonderzoek', onderzoeken in en mét de praktijk. Met deze aanpak ontwikkelen wij nieuwe kennis over wat hardnekkige knelpunten in stand houdt en verbeteren wij tegelijkertijd de praktijk. Dit doen wij samen met professionals, ervaringsdeskundigen, stakeholders en burgers.

Lopende actieonderzoeken

Op dit moment doen wij twee actieonderzoeken:

Wat is actieonderzoek?

Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en onderzoek combineert. Het doel is nieuwe kennis ontwikkelen en tegelijk de praktijk verbeteren. Daarvoor doe je onderzoek in en met de praktijk, in plaats van voor of over de praktijk. 

De vier principes van actieonderzoek:

  • Systeemdenken: Verkennen van de context van het vraagstuk. Wat is de dynamiek?
  • Participatie van stakeholders: het betrekken van het hele systeem van belanghebbenden zorgt voor eigenaarschap;
  • Action learning: leren door te doen;
  • Sensemaking: betekenis geven met hoofd, hart, handen en ziel.


Deze vorm van onderzoek betekent dat: 

  • Het onderzoeksproces niet lineair is, het verloopt niet volgens een vast stramien. Het proces ligt niet van tevoren vast en/of wordt niet van tevoren uitgedacht. Dit doen wij gezamenlijk. 
  • De onderzoeksvraag is vooraf nog niet bepaald en afgebakend. Dit doen wij samen met betrokkenen en belanghebbenden.