Passende hulp voor jongeren op weg naar zelfstandigheid

Passende hulp voor jongeren op weg naar zelfstandigheid

Jongeren die achttien jaar worden moeten vanaf dat moment veel zelf regelen. Een deel van de jongeren heeft op verschillende levensgebieden ondersteuning nodig. Denk aan studie of werk, financiële zaken, woonruimte en gezondheid. Ze krijgen te maken met een overgang van de Jeugdwet naar andere wettelijke kaders. Deze overgang verloopt lang niet altijd vlekkeloos, met als gevolg dat jongvolwassenen (tijdelijk) geen hulp meer krijgen of niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Bovendien is nog niet vanzelfsprekend dat alle hulpverleners bij een jongere rol spelen, onderling samenwerken.  Hierdoor sluit de hulp niet altijd goed aan bij wat er nodig is.

Toezicht Sociaal Domein voert daarom een actieonderzoek uit. Dit doen we samen met gemeenten, wijkteams, hulpverleners en jongeren zelf. Doel van het onderzoek is verbeteringen realiseren voor de jongeren om wie het gaat. In interactieve sessies laten we jongeren aangeven waar ze concreet tegenaan lopen. Gezamenlijk gaan we op zoek naar manieren om het complexe systeem in beweging te krijgen.

Het totale onderzoek bestaat uit 3 delen: een actieonderzoek in Lelystad, Enschede en het opzetten van een lerend netwerk.

1. Actieonderzoek Lelystad

In Lelystad werken we samen met jongeren en professionals van jongerenbroedplaats SPOT. Bij SPOT kunnen jongeren samen sporten, muziek maken en gezellig samen zijn. SPOT wordt gerund door ervaringsdeskundige jongeren vanuit een onafhankelijke stichting.

Vanuit ons actieonderzoek gaat SPOT een ambulant jongerenloket opzetten. Ervaringsdeskundigen begeleiden hierbij andere jongeren in hun zoektocht naar passende hulp en ondersteuning. Zo willen zij de kloof overbruggen tussen jongeren met een hulpvraag en de gemeentelijke en andere instanties.

2. Actieonderzoek Enschede

Ook in Enschede is de samenwerking met jongeren, professionals en actieonderzoekers van TSD de kracht van het onderzoek. We werken samen met jongeren en jongerencoaches van de gemeente. Dit doen we rond de thema’s waar jongeren de meeste problemen ervaren, namelijk:

  • Wonen
  • GGZ (lange wachttijden)
  • Overgang 18-/18+

3. Lerend netwerk

Sinds de start van het onderzoek zijn we bezig met het opzetten van een lerend netwerk. Hierbij brengen we hulpverleners en gemeenten met elkaar in contact. Zij leren van elkaar en wij delen onze bevindingen met hen.

Contact

Houd jij je in jouw gemeente of regio bezig met de hulp aan jongvolwassenen en wil je deel uitmaken van ons lerend netwerk? Neem contact op met Toezicht Sociaal Domein via info@toezichtsociaaldomein.nl.