Documenten

308 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Houdt de inspectie ook toezicht op arbeidsomstandigheden bij jeugdhulpaanbieders?

  De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsomstandighedenwet richt zich op werkgever en ...

  Vraag en antwoord

 2. Houdt de inspectie ook toezicht op landelijk ingekochte diensten?

  De inspecties houden geen toezicht op collectieve taken die landelijk worden ingekocht, zoals vertrouwenswerk en de ...

  Vraag en antwoord

 3. Wat wordt in de jeugdwet verstaan onder calamiteit en geweld?

  Hier een korte uitleg. meer informatie vind u op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

  Vraag en antwoord

 4. Wie of welke organisatie een calamiteit dient te melden in het geval van betrokkenheid van een wijkteam?

  Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen zijn wettelijk verplicht een calamiteit bij de inspecties te melden als zij ...

  Vraag en antwoord

 5. Kan de gemeente zelf onderzoek doen naar een calamiteit?

  De gemeente kan zelf een onderzoek instellen naar het eigen beleid en de wijze waarop zij het systeem van jeugdhulp heeft ...

  Vraag en antwoord

 6. Kan de gemeente een calamiteitenonderzoek laten uitvoeren door een onderzoeksbureau?

  Ja, maar net als de gemeente heeft ook een onderzoeksbureau geen toegang tot privacygevoelige informatie (dossiers).

  Vraag en antwoord

 7. Kan het onderzoeksbureau dat de gemeente inschakelt samenwerken met de inspecties?

  Dat kan als het onderzoeksbureau is aangewezen als lokale Wmo-toezichthouder. Is dit niet het geval, dan heeft ieder een andere ...

  Vraag en antwoord

 8. Welke actie(s)/werkzaamheden onderneemt u als inspectie wanneer zich een calamiteit in de thuissituatie voordoet en waarbij sprake is van jeugdhulp in het gezin?

  De betrokken aanbieder voor jeugdhulp of instelling voor jeugdbescherming/jeugdreclassering moet beoordelen of hier sprake is van ...

  Vraag en antwoord

 9. Kan de gemeente samen met de inspecties onderzoek doen?

  Als het gaat om onderzoek naar jeugdhulp is het antwoord nee: gemeente en inspecties hebben een andere rol en andere ...

  Vraag en antwoord

 10. Kan de gemeente samen met de inspecties onderzoek doen?

  Als het gaat om onderzoek naar jeugdhulp is het antwoord nee: gemeente en inspecties hebben een andere rol en andere ...

  Vraag en antwoord