Documenten

313 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Hoe verhoudt het toezicht van de inspecties zich tot het gemeentelijk toezicht op de Wmo?

  Voor de Wmo geldt dat de gemeente per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het toezicht en handhaving.

  Vraag en antwoord

 2. In hoeverre is een gemeente verantwoordelijk voor het doen en laten van de jeugdhulpaanbieder die wordt betaald uit een PGB?

  De gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. Als een ...

  Vraag en antwoord

 3. In hoeverre valt hulp uit het sociale netwerk onder toezicht van de inspectie?

  De Jeugdwet geeft, in de definitie van jeugdhulpaanbieder, aan dat deze beroepsmatig jeugdhulp verleent.

  Vraag en antwoord

 4. Valt een jeugdhulpaanbieder, zijnde een aanbieder, zzp'er of werknemer met een arbeidsovereenkomst, die vanuit een PGB wordt betaald, onder de wettelijke definitie van jeugdhulpaanbieder?

  Iedere natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent en daartoe met de gemeente een financiële ...

  Vraag en antwoord

 5. Kan de gemeente een tuchtklacht indienen?

  Ja, als het gaat om het voor de tuchtrechter brengen van jeugdhulpverleners, dit is voor iedereen mogelijk.

  Vraag en antwoord

 6. Houdt de inspectie ook toezicht op arbeidsomstandigheden bij jeugdhulpaanbieders?

  De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsomstandighedenwet richt zich op werkgever en ...

  Vraag en antwoord

 7. Houdt de inspectie ook toezicht op landelijk ingekochte diensten?

  De inspecties houden geen toezicht op collectieve taken die landelijk worden ingekocht, zoals vertrouwenswerk en de ...

  Vraag en antwoord

 8. Wat wordt in de jeugdwet verstaan onder calamiteit en geweld?

  Hier een korte uitleg. meer informatie vind u op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

  Vraag en antwoord

 9. Wie of welke organisatie een calamiteit dient te melden in het geval van betrokkenheid van een wijkteam?

  Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen zijn wettelijk verplicht een calamiteit bij de inspecties te melden als zij ...

  Vraag en antwoord

 10. Kan de gemeente zelf onderzoek doen naar een calamiteit?

  De gemeente kan zelf een onderzoek instellen naar het eigen beleid en de wijze waarop zij het systeem van jeugdhulp heeft ...

  Vraag en antwoord