Rapport Calamiteit Epe/Hattem

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan twee volwassenen in de aanloop naar een calamiteit, waarbij een vrouw door huiselijk geweld om het leven is gekomen. Aanleiding voor dit onderzoek waren meldingen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Genoemde inspecties werken samen met de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Toezicht Sociaal Domein (TSD). Vanwege de betrokkenheid van verschillende organisaties uit diverse sectoren bij de twee volwassenen heeft TSD dit onderzoek, in samenwerking met de Wmo-toezichthouder, uitgevoerd.