Artikel Zelfevaluatietool Magazine Programma Sociaal Domein

In het Magazine van het Programma Sociaal Domein van juni 2019 staat een artikel over de zelfevaluatietool voor gemeenten. Hiervoor is gesproken met Marga Drewes (gemeente Haarlemmermeer) en Jacolien Steen en Nelleke Verdonk (Toezicht Sociaal Domein).