Documenten

289 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wat wordt in de jeugdwet verstaan onder calamiteit en geweld?

Hier een korte uitleg. meer informatie vind u op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Vraag en antwoord

Wie of welke organisatie een calamiteit dient te melden in het geval van betrokkenheid van een wijkteam?

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen zijn wettelijk verplicht een calamiteit bij de inspecties te melden als zij ...

Vraag en antwoord

Kan de gemeente zelf onderzoek doen naar een calamiteit?

De gemeente kan zelf een onderzoek instellen naar het eigen beleid en de wijze waarop zij het systeem van jeugdhulp heeft ...

Vraag en antwoord

Kan de gemeente een calamiteitenonderzoek laten uitvoeren door een onderzoeksbureau?

Ja, maar net als de gemeente heeft ook een onderzoeksbureau geen toegang tot privacygevoelige informatie (dossiers).

Vraag en antwoord

Kan het onderzoeksbureau dat de gemeente inschakelt samenwerken met de inspecties?

Dat kan als het onderzoeksbureau is aangewezen als lokale Wmo-toezichthouder. Is dit niet het geval, dan heeft ieder een andere ...

Vraag en antwoord

Welke actie(s)/werkzaamheden onderneemt u als inspectie wanneer zich een calamiteit in de thuissituatie voordoet en waarbij sprake is van jeugdhulp in het gezin?

De betrokken aanbieder voor jeugdhulp of instelling voor jeugdbescherming/jeugdreclassering moet beoordelen of hier sprake is van ...

Vraag en antwoord

Kan de gemeente samen met de inspecties onderzoek doen?

Als het gaat om onderzoek naar jeugdhulp is het antwoord nee: gemeente en inspecties hebben een andere rol en andere ...

Vraag en antwoord

Kan de gemeente samen met de inspecties onderzoek doen?

Als het gaat om onderzoek naar jeugdhulp is het antwoord nee: gemeente en inspecties hebben een andere rol en andere ...

Vraag en antwoord

Valt Veilig Thuis ook onder de meldplicht van de Jeugdwet?

Veilig Thuis moet (inderdaad) ook calamiteiten en geweld melden. Dit staat echter niet in de Jeugdwet, maar in de Wmo 2015.

Vraag en antwoord

Valt het Veilig Thuis ook onder de meldplicht van de Jeugdwet?

Het Veilig Thuis moet (inderdaad) ook calamiteiten en geweld melden. Dit staat echter niet in de Jeugdwet, maar in de Wmo 2015.

Vraag en antwoord