Documenten

266 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Waar kan een gemeente nieuwe jeugdhulpaanbieders melden en kunnen er ook meerdere tegelijk gemeld worden?

Het melden van nieuwe jeugdhulpaanbieders kan op de pagina Melden nieuwe jeugdhulpaanbieders.

Vraag en antwoord

Krijg ik bericht wanneer een aanbieder is aangemeld bij de inspectie?

Het inspectieloket ontvangt wekelijks vele aanmeldingen van nieuwe jeugdhulpaanbieders. Helaas is het praktisch niet mogelijk om ...

Vraag en antwoord

Er is een nieuwe aanbieder waar mijn gemeente wil aanbesteden, moet de inspectie dat eerst goedkeuren?

Nee, dat is uw eigen beleidsvrijheid. Wel is afgesproken dat gemeenten nieuwe jeugdhulpaanbieders bij het Inspectieloket Sociaal ...

Vraag en antwoord

Moet een gemeente een nieuwe jeugdhulpaanbieder melden?

De VNG en de inspecties hebben in het Afsprakenkader en draaiboeken vastgelegd dat gemeenten aanbieders die nieuw toetreden tot ...

Vraag en antwoord

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd- Nieuwe toetreders

Toetsingskader | 31-12-2018

Wat doet de inspectie als een nieuwe jeugdhulpaanbieder is gemeld?

De inspectie maakt een risicoanalyse van de nieuwe jeugdhulpaanbieder en beoordeelt op basis van de uitkomsten daarvan of een ...

Vraag en antwoord

Er wordt in onze gemeente een vorm van jeugdhulp geboden door een stichting die jeugdigen in een huis van een particulier onderbrengt. Wie houdt hier toezicht op?

Ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die jeugdhulp verleent onder verantwoordelijkheid van het College en hiertoe een ...

Vraag en antwoord

Met welke aspecten van toezicht moet ik rekening houden bij de inkoop van jeugdhulp?

Bij het inkopen van jeugdhulp doet u er verstandig aan om met de aanbieder af te spreken dat deze zich houdt aan de ...

Vraag en antwoord

Als gemeente maken wij ons zorgen om tekortschietende kwaliteit van zorg bij een jeugdhulpaanbieder die door ons is ingekocht. Welke actie moeten wij ondernemen?

Als gemeente kunt u een signaal afgeven bij inspectie via het contactformulier.

Vraag en antwoord

Kan iedereen in Nederland een zorginstelling starten voor kinderen? Zo ja, wie houdt toezicht op de kwaliteit?

Om een zorginstelling te kunnen starten voor kinderen dient de beoogde ondernemer aan de vigerende wet- en regelgeving te voldoen ...

Vraag en antwoord