262 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd- Nieuwe toetreders

Toetsingskader | 31-12-2018

Wat doet de inspectie als een nieuwe jeugdhulpaanbieder is gemeld?

De inspectie maakt een risicoanalyse van de nieuwe jeugdhulpaanbieder en beoordeelt op basis van de uitkomsten daarvan of een ...

Vraag en antwoord

Er wordt in onze gemeente een vorm van jeugdhulp geboden door een stichting die jeugdigen in een huis van een particulier onderbrengt. Wie houdt hier toezicht op?

Ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die jeugdhulp verleent onder verantwoordelijkheid van het College en hiertoe een ...

Vraag en antwoord

Met welke aspecten van toezicht moet ik rekening houden bij de inkoop van jeugdhulp?

Bij het inkopen van jeugdhulp doet u er verstandig aan om met de aanbieder af te spreken dat deze zich houdt aan de ...

Vraag en antwoord

Als gemeente maken wij ons zorgen om tekortschietende kwaliteit van zorg bij een jeugdhulpaanbieder die door ons is ingekocht. Welke actie moeten wij ondernemen?

Als gemeente kunt u een signaal afgeven bij inspectie via het contactformulier.

Vraag en antwoord

Kan iedereen in Nederland een zorginstelling starten voor kinderen? Zo ja, wie houdt toezicht op de kwaliteit?

Om een zorginstelling te kunnen starten voor kinderen dient de beoogde ondernemer aan de vigerende wet- en regelgeving te voldoen ...

Vraag en antwoord

Hoe weet ik als gemeente of een aanbieder kwalitatief goede jeugdhulp biedt?

Deels kunt u daarover een indruk krijgen door uw eigen contacten met de betreffende aanbieder, deels ook door na te gaan of over ...

Vraag en antwoord

Wat wordt van een gemeente verwacht wanneer er (vermoedelijk) sprake is van fraude in de jeugdhulp?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de inspecties) houden in het kader van de ...

Vraag en antwoord

Werkt de inspectie met regionale of lokale contactpersonen?

Iedere jeugdhulpregio heeft een eigen contactpersoon bij de inspecties. Via het contactformulier van het Inspectieloket kunt u ...

Vraag en antwoord

Hoe verhoudt het toezicht van de inspectie zich tot het gemeentelijk toezicht op de Wmo?

Voor de Wmo geldt dat de gemeente per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het toezicht en handhaving.

Vraag en antwoord