205 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat moeten wij als gemeente doen in het kader van de kwaliteit van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders (de aanbieders die cliënten kunnen inkopen met pgb). Moeten wij toezicht houden op die kwaliteit, of is de inspectie daarvoor verantwoordelijk?

Ieder natuurlijk persoon of ieder rechtspersoon die jeugdhulp verleent en daartoe met de gemeente een financiële relatie heeft ...

Vraag en antwoord

Wie zijn landelijke toezichthouders in het kader van de Jeugdwet en waar houden zij toezicht op?

Het landelijk toezicht in het kader van de Jeugdwet wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de ...

Vraag en antwoord

Houden de inspecties toezicht op gemeenten?

De inspecties houden geen toezicht op gemeenten en hun beleid; dit is de taak van de gemeenteraad. Het toezicht op de kwaliteit ...

Vraag en antwoord

Houden de landelijke toezichthouders ook toezicht op sociale wijkteams?

Ja, in zoverre dat de inspecties toezicht houden op de kwaliteit van de jeugdhulp en de gezondheidszorg die in de sociale ...

Vraag en antwoord

Moet de gemeente ook toezicht houden op (vormen van) jeugdhulp?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) houden samen toezicht op naleving van ...

Vraag en antwoord

Wat is verscherpt toezicht van de inspectie?

De inspecties houden toezicht op de kwaliteit van jeugdhulp. Bij geconstateerde tekortkomingen kunnen de inspecties via meerdere ...

Vraag en antwoord

Ben ik als gemeente verzekerd van kwalitatief goede jeugdbescherming en jeugdreclassering als ik bij een gecertificeerde instelling inkoop?

In de Jeugdwet is opgenomen dat de organisaties die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren een ...

Vraag en antwoord

Verslag conferentie Kiezen en Delen

Toezicht Sociaal Domein organiseerde een evenement Informatie delen in het sociaal domein in het Museum voor Communicatie – COMM- ...

Publicatie | 13-11-2018

Corporate animatie Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein is een domeinoverstijgend samenwerkingsverband van vier Rijksinspecties. Het zet de burger centraal in ...

Video | 01-11-2018

Hoe toegankelijk is het sociaal domein voor mensen met LVB?

Toezicht Sociaal Domein (TSD) deed onderzoek naar de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht ...

Publicatie | 05-10-2018