205 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat wordt van een gemeente verwacht wanneer er (vermoedelijk) sprake is van fraude in de jeugdhulp?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (tot 1-10-2017 de Inspectie Jeugdzorg) en de Inspectie Veiligheid en Justitie ...

Vraag en antwoord

Werkt de inspectie met regionale of lokale contactpersonen?

Iedere jeugdhulpregio heeft een eigen contactpersoon bij de inspecties. Via het contactformulier van het Inspectieloket kunt u ...

Vraag en antwoord

Hoe verhoudt het toezicht van de inspectie zich tot het gemeentelijk toezicht op de Wmo?

Voor de Wmo geldt dat de gemeente per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het toezicht en handhaving.

Vraag en antwoord

Houdt de inspectie toezicht op onderaannemers?

De inspecties houden toezicht op aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen. Het onderscheid tussen hoofd- en ...

Vraag en antwoord

Hoe verhouden gemeentelijke handhaving en de handhaving van de Rijkstoezichthouder zich tot elkaar?

Gemeenten en inspecties hebben hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een afsprakenkader.

Vraag en antwoord

Hoe kan ik als gemeente invloed uitoefenen op de programmering van de inspecties?

De wet schrijft voor dat de inspecties rekening houden met de wensen van de gemeente(n). De inspecties maken hiervoor een ...

Vraag en antwoord

Hoe wordt het toezicht in het jeugddomein uitgevoerd?

Het toezicht in het jeugddomein kan zowel het onderzoek naar de kwaliteit in algemene zin (zie artikel 9.1 van de Jeugdwet) ...

Vraag en antwoord

Waar kan een gemeente informatie vinden over resultaten van toezicht met betrekking tot specifieke (jeugd)aanbieders?

Als een inspectie toezicht heeft uitgevoerd bij een specifieke jeugdhulpaanbieder dan wel gecertificeerde instelling vindt u het ...

Vraag en antwoord

Mijn gemeente vermoedt dat een aanbieder waar we jeugdhulp hebben ingekocht onvoldoende kwaliteit levert. Kunnen de inspecties daar een toezichtonderzoek uitvoeren?

Het signaal over eventueel kwaliteitstekort kan net als andersoortige signalen over de jeugdhulp bij de inspectie worden ...

Vraag en antwoord

Afsprakenkader en draaiboeken

Voor de afstemming van het Wmo-toezicht van de gemeente en het nalevings- en stelseltoezicht van de rijksinspecties in het ...

Richtlijn | 31-12-2018