Beleidsinstrument Problematiek Gezinnen

In de gezinnen die bij Veilig Thuis gemeld zijn, spelen allerlei problemen, in diverse combinaties en variërend in frequentie en mate van ernst. Er is nu een ‘beleidstool’ waarmee gemeenteambtenaren een onderbouwde inschatting kunnen maken van de hulp die zij moeten inkopen om de problematiek van deze gezinnen op een goede manier het hoofd te bieden. Het instrument van Augeo en het Verwey-Jonker Instituut biedt inzicht in het aantal gezinnen dat te maken heeft met combinaties van problemen, geordend van licht naar zwaar.