262 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Houden de landelijke toezichthouders ook toezicht op sociale wijkteams?

Ja, in zoverre dat de inspecties toezicht houden op de kwaliteit van de jeugdhulp en de gezondheidszorg die in de sociale ...

Vraag en antwoord

Moet de gemeente ook toezicht houden op (vormen van) jeugdhulp?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden samen toezicht op naleving van de Jeugdwet en ...

Vraag en antwoord

Wat is verscherpt toezicht van de inspectie?

De inspecties houden toezicht op de kwaliteit van jeugdhulp. Bij geconstateerde tekortkomingen kunnen de inspecties via meerdere ...

Vraag en antwoord

Ben ik als gemeente verzekerd van kwalitatief goede jeugdbescherming en jeugdreclassering als ik bij een gecertificeerde instelling inkoop?

In de Jeugdwet is opgenomen dat de organisaties die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren een ...

Vraag en antwoord

Verslag conferentie Kiezen en Delen

Toezicht Sociaal Domein organiseerde een evenement Informatie delen in het sociaal domein in het Museum voor Communicatie – COMM- ...

Publicatie | 13-11-2018

Corporate animatie Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein is een domeinoverstijgend samenwerkingsverband van vier Rijksinspecties. Het zet de burger centraal in ...

Video | 01-11-2018

Hoe toegankelijk is het sociaal domein voor mensen met LVB?

Toezicht Sociaal Domein (TSD) deed onderzoek naar de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht ...

Publicatie | 05-10-2018

Artikel Sociaal Bestek Toegankelijkheid sociaal domein mensen met LVB

Toezicht Sociaal Domein (TSD) deed onderzoek naar de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht ...

Publicatie | 05-10-2018

Onderzoek mensen met licht verstandelijke beperking

Video | 05-10-2018

Artikel Jeugdrecht in Praktijk: Informatie delen in het sociaal domein

In dit artikel bespreekt Toezicht Sociaal Domein de dilemma’s en mogelijkheden rond het delen van informatie vanuit ...

Publicatie | 27-08-2018