Brief aan BZK over kwetsbare burgers op vakantieparken

Met deze brief informeren we de minister van BZK op 23 januari 2020 over onze verkenning naar kwetsbare bewoners van vakantieparken. In de brief pleiten we voor een integrale domeinoverstijgende aanpak voor deze bewoners van vakantieparken. Maatwerkoplossingen staan hierbij centraal. De minister van BZK heeft een coördinerende rol bij de Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020. We vragen haar om de komende jaren bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een integrale aanpak.