Artikel Permanente bewoning van vakantieparken

De beelden van Fort Oranje zitten in het collectieve geheugen. Mensen die onder erbarmelijke omstandigheden in een caravan wonen. Geplaagd door een veelheid aan problemen, maar uit het zicht van instanties. Vanuit Toezicht Sociaal Domein verkenden we of voor kwetsbare burgers op een vakantiepark de toegang tot het sociaal domein goed is georganiseerd.

Dit artikel is gepubliceerd in Sociaal Bestek van december 2019.