Eindrapport Nissewaard LVB in sociaal domein

De vraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt is of de kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein in de gemeente Nissewaard aan mensen die een licht verstandelijke beperking hebben, op orde is. Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond is, om de ondersteuning, zorg en dienstverlening binnen het sociaal domein in de gemeente Nissewaard breder te onderzoeken een samenwerking aangegaan met de samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD). Door kennis te koppelen kon de onderzoeksvraag vanuit een breder perspectief worden onderzocht waardoor het mogelijk was de conclusies in een breder verband te trekken.