Beeld: ©Hollandse Hoogte

Inspectieloket sociaal domein

Het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd is een loket waar gemeenten en Wmo-toezichthouders informatie kunnen halen en vragen kunnen stellen aangaande al het gezamenlijke rijkstoezicht op het sociaal en jeugd-domein. De inspecties in het sociaal domein gebruiken het loket in hun communicatie richting (alle) gemeenten en Wmo-toezichthouders.

Het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd heeft zoveel mogelijk vragen verzameld van gemeenten en op deze vragen een antwoord geformuleerd. Deze antwoorden worden naar de laatste stand van zaken bijgewerkt.