Gespreksleidraad Aandacht voor samenwerking

In deze gespreksleidraad staan concrete handvatten om binnen de eigen organisatie en binnen de samenwerking het gesprek aan te gaan. En op die manier de samenwerking te verbeteren. De leidraad is bedoeld voor intern toezichthouders, medezeggenschapsraden en bestuurders. Het document is een samenvatting van de handreiking die de samenwerkende rijksinspecties gebruiken.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft de gespreksleidraad ontwikkeld in samenwerking met inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie.