Handreiking Stimulerend toezicht op samenwerking

In deze handreiking staan concrete handvatten om het gesprek aan te gaan met bestuurders over samenwerking. De handreiking is bedoeld voor inspecteurs en Wmo-toezichthouders. Zij kunnen de handreiking in zijn geheel gebruiken of onderdelen ervan inpassen in bestaande toezicht-instrumenten.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft de handreiking ontwikkeld in samenwerking met inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie.