Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten en houdt toezicht op verschillende vormen van hulp voor jeugdigen in Nederland.

De IGJ houdt toezicht op de professionals in de zorg. De preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt uitgevoerd door instellingen die zorg leveren voor 0-4 jarigen, voor 4-19 jarigen of voor 0-19 jarigen. Dit zijn thuiszorginstellingen, GGD’en of aparte JGZ-instellingen.

De IGJ onderzoekt calamiteiten bij de zorg voor jeugdigen (incidententoezicht). Hierbij wordt soms met andere inspecties samengewerkt. Daarnaast worden de GGD’en regelmatig bezocht in het kader van risicoindicatorentoezicht. In 2014 voert de inspectie een landelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg.

Lees meer over de werkwijze van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op het gebied van jeugd.

Meer informatie over het melden van calamiteiten met jeugdigen treft u op de site van de IGJ.

Haar toezichtobjecten zijn onder andere jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, AMHK’s, justitiële jeugdinrichtingen, landelijke vergunninghouders interlandelijke adoptie en schippersinternaten.

De Jeugdwet geeft de IGJ de volgende taken:

  • onderzoek doen naar de kwaliteit van de jeugdhulp;
  • toezicht houden op de naleving van de kwaliteitseisen die in de wet staan;
  • voorstellen doen voor verbetering.

De inspectie wil met haar onderzoeken bijdragen aan:

  • het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de jeugdhulp;
  • het versterken van de positie van jongeren en hun ouders of verzorgers (de cliënten);
  • de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid.