Documenten

308 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Gemeentebeeld Apeldoorn Participatie zonder Startkwalificatie

  Bijlage bij de Factsheet Participatie zonder startkwalificatie Apeldoorn.

  Publicatie | 02-05-2019

 2. Doen wat nodig is, onderzoek in Veldhoven naar herstel na verward gedrag

  De afgelopen jaren is een toename gesignaleerd van overlast als gevolg van personen met verward gedrag. Hierbij kan sprake zijn ...

  Rapport | 21-02-2019

 3. CBS update Fase II Participatie zonder Startkwalificatie

  Update CBS-cijfers in het kader van het onderzoek Participatie zonder Startkwalificatie. De gegevens van het CBS omvatten de ...

  Publicatie | 18-02-2019

 4. Animatie Participatie zonder startkwalificatie

  Video | 18-02-2019

 5. Waar raken lokaal Wmo-toezicht en Rijkstoezicht elkaar?

  Beide toezichthouders kijken in beginsel vanuit hun eigen perspectief.

  Vraag en antwoord

 6. Hoe verhoudt het toezicht van de inspecties zich tot het gemeentelijk toezicht op de Wmo?

  Voor de Wmo geldt dat de gemeente per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het toezicht en handhaving.

  Vraag en antwoord

 7. In hoeverre is een gemeente verantwoordelijk voor het doen en laten van de jeugdhulpaanbieder die wordt betaald uit een PGB?

  De gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. Als een ...

  Vraag en antwoord

 8. In hoeverre valt hulp uit het sociale netwerk onder toezicht van de inspectie?

  De Jeugdwet geeft, in de definitie van jeugdhulpaanbieder, aan dat deze beroepsmatig jeugdhulp verleent.

  Vraag en antwoord

 9. Valt een jeugdhulpaanbieder, zijnde een aanbieder, zzp'er of werknemer met een arbeidsovereenkomst, die vanuit een PGB wordt betaald, onder de wettelijke definitie van jeugdhulpaanbieder?

  Iedere natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent en daartoe met de gemeente een financiële ...

  Vraag en antwoord

 10. Kan de gemeente een tuchtklacht indienen?

  Ja, als het gaat om het voor de tuchtrechter brengen van jeugdhulpverleners, dit is voor iedereen mogelijk.

  Vraag en antwoord