Impressieverslag reflectiebijeenkomst Den Bosch 2018

Professionals en bestuurders van dertig verschillende organisaties uit het sociaal domein in Den Bosch kwamen in april 2018 bijeen om te reflecteren op de organisatie van het brede sociaal domein in Den Bosch en de positie van het sociaal wijkteam daarin.