Wijkteams

De samenwerkende inspecties (hierna de inspecties) onderzochten in 2016 en 2017 de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen door wijkteams.

De inspecties besteden extra aandacht aan kwetsbare gezinnen en andere kwetsbare groepen, omdat voor hen veel is veranderd op het gebied van (jeugd)zorg, onderwijs, ondersteuning en de keten van werk en inkomen.

De gezinnen zijn voor zorg en ondersteuning sinds 2015 in toenemende mate afhankelijk van het lokale netwerk. In veel gemeenten is de zorg en ondersteuning vanaf 2015 georganiseerd vanuit (sociale) wijkteams, basisteams, CJG-teams, 0-100-teams (hierna: wijkteams).

De inspecties hebben zorgen over de aanpak van deze teams voor kwetsbare gezinnen en of deze voldoende helpt om de problemen van kwetsbare gezinnen op te lossen of beheersbaar te maken.

De rapporten kunt u vinden onder de knop Documenten bovenaan deze pagina.