Terugblik Toezicht Sociaal Domein 2016 - 2020

Ruim vier jaar geleden presenteerden wij onze Meerjarenvisie 2016-2019. In deze Meerjarenvisie beschreven we de wijze waarop de samenwerkende rijksinspecties in Toezicht Sociaal Domein (TSD) invulling gingen geven aan het gezamenlijke (integrale) toezicht in het sociaal domein.

Na ruim vier jaar toezicht in het sociaal domein is het tijd om terug te kijken en waar mogelijk te leren van deze ervaringen. Op basis van al onze toezichtonderzoeken uit de periode 2016 tot 2020 hebben we een analyse gemaakt van de belangrijkste knelpunten die wij zien in het sociaal domein. Deze Terugblik Toezicht Sociaal Domein is in eerste instantie gemaakt als opmaat naar het nieuwe meerjarenprogramma van TSD. Het geeft mede richting aan de koers voor de komende vier jaar. Maar we denken dat deze analyse ook waardevol is voor anderen.