Werkagenda Toezicht Sociaal Domein

Eind 2020 publiceerde Toezicht Sociaal Domein (TSD) het Meerjarenprogramma 2021-2024. De start van een nieuwe aanpak om het effect van het gezamenlijk toezicht verder te vergroten met als doel dat alle burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Aan de hand van een tweejaarlijkse werkagenda wordt uitvoering aan deze nieuwe koers gegeven.