Visietraject Sociaal Domein

TSD werkt samen met gemeenten in het Programma Sociaal Domein waar het gaat om het vernieuwen van toezicht in het sociaal domein.

Integraal toezicht in het sociaal domein

Er zijn vele vormen van toezicht in het sociaal domein. Als die beter op elkaar aansluiten, kan de hulp in het sociaal domein verbeteren. We werken daarom op een vernieuwende manier aan integraal toezicht. Toezicht dat bijdraagt aan een lerend systeem, en dat zorgt voor een goede samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

We werken aan één gedeeld beeld over de organisatie van het toezicht in het sociaal domein. Zo kunnen gemeenten en rijksinspecties elkaar versterken. Daarnaast hebben we onder andere een zelfevaluatietool ontwikkeld, waarmee gemeenten hun uitvoering kunnen doorlichten.