Ondersteuning aan mensen lichtverstandelijke beperking in orde, toegankelijkheid moet beter

De ondersteuning van zorgaanbieders aan mensen met een licht verstandelijke beperking in de gemeente Nissewaard is van voldoende kwaliteit. Maar er moet nog gewerkt worden aan de toegankelijkheid van de hulpverlening. De gemeente moet ervoor zorgen dat de diverse mogelijkheden voor hulp en ondersteuning bekender worden voor zowel de gebruikers als de professionals. Dat concluderen het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond en het Toezicht Sociaal Domein na gezamenlijk onderzoek.

TSD en GGD Rotterdam Rijnmond onderzochten drie zorgaanbieders in de gemeente Nissewaard. De kwaliteit van de Wmo-ondersteuning is voldoende. De ondersteuning geeft mensen met een licht verstandelijke beperking structuur en een vangnet bij noodsituaties. Het is positief dat de onderzochte zorgaanbieders deze mensen ondersteunen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Hoe kan het beter?

De onderzoekers zagen dat in de gemeente Nissewaard veel professionals in het sociaal domein elkaar niet goed weten te vinden. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het moeilijk te begrijpen welke hulp ze kunnen krijgen en waar ze dat kunnen aanvragen. De toegang tot de hulpverlening is niet laagdrempelig. Ook de zorgaanbieders lukt het niet goed om in contact te komen met de gemeente Nissewaard. Als er sprake is van een acute situatie wordt er goed gereageerd en samengewerkt door alle betrokken organisaties. Maar buiten die situaties weten organisaties elkaar niet altijd te vinden. De gemeente Nissewaard zou de regie moeten nemen om diverse organisaties bij elkaar te brengen.

In het rapport worden meerdere aanbevelingen gedaan. Zo zou de gemeente meer werk moeten gaan maken van het toegankelijk maken van de hulpverlening. Zowel op de website, als in het gemeentehuis. Medewerkers zouden getraind moeten worden in het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zou de gemeente meerdere initiatieven kunnen nemen om de samenwerking tussen de verschillende organisaties te verbeteren.

Wat is dit voor een onderzoek?

Het is voor het eerst dat het Toezicht Wmo op deze manier samen met het Toezicht Sociaal Domein onderzoek uitvoert. Door de kennis van het Toezicht Wmo te koppelen aan de kennis van het Toezicht Sociaal Domein kon het onderzoek vanuit een breder perspectief worden uitgevoerd. De samenwerking maakt deel uit van Programma Sociaal Domein, waarin het Rijk en de gemeenten op allerlei manieren werken aan betere hulp voor kwetsbare mensen. Deze samenwerking in het toezicht is een van die manieren. Toezicht Sociaal Domein is op haar beurt een samenwerking tussen de vier rijksinspecties Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In dit onderzoek werd bekeken of de kwaliteit van de ondersteuning in het sociaal domein aan cliƫnten met een licht verstandelijke beperking in de gemeende Nissewaard op orde is. Er zijn drie aanbieders van Wmo-ondersteuning onderzocht. Daarnaast is de route voor het indienen van een hulpvraag en het verkrijgen van een indicatie onderzocht. Ook is de samenwerking tussen gemeente en andere betrokken organisaties onderzocht.