Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente Amsterdam

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten in het sociale domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle vijf onderzochte gemeenten gingen mensen met een licht verstandelijke beperking als mystery-guest op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliƫntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben als ervaringsdeskundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Het rapport dat vandaag is gepubliceerd gaat over het onderzoek in de gemeente Amsterdam. De rapporten over de onderzoeken in de gemeenten Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk zijn eerder verschenen.

Onderzoek

Bij het onderzoek stond de vraag centraal hoe toegankelijk gemeentelijke diensten zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarvoor traden twee mensen met een licht verstandelijke beperking op als mystery-guest. Zij formuleerden een hulpvraag en bezochten voor het antwoord daarop websites en de volgende loketten: de afsprakenbalie, de inloopbalie en het sociaal loket van een drietal stadskantoren. Ook zochten ze contact via email en telefoon. Zestien ervaringsdeskundigen bezochten de websites van de gemeente, op zoek naar een antwoord op hun vragen.

Toegankelijkheid sociaal domein in Amsterdam

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is persoonlijk contact heel belangrijk. De mensen van de stadsloketten in Amsterdam blijken altijd vriendelijk.

Toch helpt de gemeente mensen met een licht verstandelijke beperking niet altijd goed. Ook niet als het contact wel fijn is.

Als burger moet je veel zelf kunnen regelen om in Amsterdam hulp te krijgen. En je moet ook weten waar je moet zijn. Mensen met een licht verstandelijke beperking vinden dat lastig.

De website, brieven en formulieren zijn te moeilijk geschreven. De medewerkers vragen vaak te weinig door en weten onvoldoende welke oplossingsmogelijkheden de gemeente beschikbaar heeft. Ze kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking dan ook niet goed doorverwijzen.

De medewerkers aan de telefoon zijn niet altijd respectvol en vriendelijk. En als mensen een e-mail met een vraag stuurden, kregen ze helemaal geen antwoord.

Ervaringsdeskundigen

In dit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein hebben mensen met een licht verstandelijke beperking voor het eerst meegewerkt in alle fasen van het onderzoek en hebben zij zelf als mystery-guest de toegankelijkheid uitgetest. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek. De ervaringen met dit type onderzoek zijn positief; de deelnemende mensen met een licht verstandelijke beperking hebben allen een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek.