Er is een nieuwe aanbieder waar mijn gemeente wil aanbesteden, moet de inspectie dat eerst goedkeuren?

Nee, dat is uw eigen beleidsvrijheid. Wel is afgesproken dat gemeenten nieuwe jeugdhulpaanbieders bij het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd melden zodat de inspectie deze in haar reguliere toezicht kan meenemen.

Voor organisaties die jeugdbescherming en/of jeugdreclassering uitvoeren geldt dat zij voor deze taken gecertificeerd moeten zijn. Deze organisaties hoeven niet te worden gemeld bij de inspectie