Wettelijke kaders toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet- Factsheet

Een aantal gemeenten worstelt met de wettelijke grondslag voor het inrichten van toezichthouderstaken binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Beide wetten geven gemeenten inderdaad veel vrijheid in het inrichten van het toezicht. Verschil is wel dat de Wmo 2015 gemeenten verplicht om een gemeentelijke toezichthouder aan te wijzen, de Jeugdwet kent die verplichting niet.