Handreiking Communicatie Gemeente(n) bij Calamiteiten Jeugdhulp

Dit document heeft als doel gemeenten een handvat te bieden voor:

  • de ontvangst van meldingen van calamiteiten
  • voor het maken van afspraken met jeugdhulpinstellingen (waar de gemeente, al dan niet regionaal, jeugdhulp heeft ingekocht) en  gecertificeerde instellingen over het melden, afstemmen over en vastleggen van calamiteiten rond jongeren tot 18 jaar