Toezicht Sociaal Domein Verantwoording 2021-2022

Toezicht Sociaal Domein houdt toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein vanuit het perspectief van de mensen om wie het gaat.

Eind 2020 ging het Meerjarenprogramma 2021 – 2024 van start: een nieuwe aanpak om het effect van het gezamenlijk toezicht verder te vergroten. De afgelopen twee jaar is uitvoering gegeven aan deze nieuwe koers.