Het is er wel maar je ziet het niet_factsheet Grip op herstel na verward gedrag

Chronische psychische problemen vragen om blijvende aandacht. Zorg en ondersteuning na een crisis mogen niet te snel stoppen. Toezicht Sociaal Domein (TSD) keek in vier gemeenten naar de zorg en ondersteuning in de fase van het herstel na verward gedrag of een andere psychische crisis.