Doen wat nodig is, onderzoek in Veldhoven naar herstel na verward gedrag

De afgelopen jaren is een toename gesignaleerd van overlast als gevolg van personen met verward gedrag. Hierbij kan sprake zijn van ggz-problematiek. TSD agendeerde in 2018 een onderzoek naar deze kwetsbare doelgroepen en startte een toezichtproject over herstelgerichte zorg en ondersteuning. Meer specifiek richt dit project zich op het proces van herstel van volwassenen na een periode van verwardheid als gevolg van ggz-problematiek.
In dit rapport staan de uitkomsten van het eerste onderzoek, een pilot. Redenen voor de pilot zijn dat TSD dit onderwerp voor het eerst onderzoekt en er een nieuwe methode van onderzoek is gebruikt.