Toezicht wijkteams Doetinchem: zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen 2017

Met ingang van 1 januari 2015 is Doetinchem gestart met zeven Wijkteams van waaruit buurtcoaches werken. Dit rapport gaat over de effectiviteit van de zorg en ondersteuning die kwetsbare gezinnen in de gemeente Doetinchem worden geboden vanuit het lokale netwerk.