Toezicht wijkteams Den Helder: zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen 2017

Dit rapport gaat over de effectiviteit van de zorg en ondersteuning die kwetsbare gezinnen in de gemeente Den Helder worden geboden vanuit het lokale netwerk. Uit verschillende beleidsdocumenten die de gemeente Den Helder heeft vastgesteld, blijkt dat zij met de betrekking tot het sociaal domein een integrale benadering en uitvoering in samenhang beoogt. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Sociaal Wijkteam.