Toezicht wijkteams Bergen op Zoom: zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen 2017

De gemeente Bergen op Zoom heeft de ondersteuning aan kwetsbare gezinnen georganiseerd op basis van het principe ‘Een gezin, Een plan, Een regisseur’. Dit rapport gaat over de effectiviteit van de zorg en ondersteuning die kwetsbare gezinnen in de gemeente Bergen op Zoom worden geboden vanuit het lokale netwerk.