Overall wijkteams- het wijkteam en kwetsbare gezinnen 2017

De samenwerkende inspecties hebben het afgelopen half jaar in zes gemeenten onderzoek gedaan naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.