Onderzoek Thuiszitters Zwolle

Hoewel elk kind recht heeft op onderwijs zitten er jaarlijks vele leerplichtige jongeren onterecht thuis. Over het algemeen gaat het om kwetsbare kinderen met complexe problemen waarvoor de zoektocht naar passend onderwijs en zorg lastig en langdurig is.

Om deze kinderen en hun ouders ging het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) in dit onderzoek naar de preventie en aanpak van thuiszitten. Het onderzoek richtte zich specifiek op het vinden van werkende elementen in het handelen van professionals.