Thuiszitters

Thuiszitters

Elk kind heeft recht op onderwijs. Toch zitten er jaarlijks vele kinderen onterecht thuis. In de aanpak van het probleem van de thuiszitter speelt de professional een belangrijke rol. Bij het zoeken naar een verklaring waarom sommige thuiszittende leerlingen wel weer teruggaan naar school en andere thuiszittende leerlingen niet, veronderstellen de samenwerkende inspecties dat in het handelen van de professional een sleutel ligt voor het succesvol aanpakken van het probleem van de thuiszittende leerling.

De samenwerkende inspecties deden daarom onderzoek met als centrale vraag: Welke factoren verklaren dat professionals succesvol handelen bij de aanpak van thuiszitten? Onder succesvol handelen wordt verstaan dat het handelen daadwerkelijk leidt tot het weer structureel deelnemen van de betrokken jongere aan een passende vorm van onderwijs en/of zorg, zodat de jongere zich naar vermogen kan ontwikkelen.

Dit onderzoek richtte zich op de jongeren in de leeftijdsgroep 11 tot en met 16 jaar, die (langer dan een maand) niet naar school gaan.

Voor het onderzoek werden drie samenwerkingsverbanden geselecteerd: Goeree-Overflakkee, Nijmegen en Zwolle. Aan de hand van actuele casussen en met behulp van verschillende instrumenten brachten de samenwerkende inspecties in 2014 in beeld wat werkende elementen van het handelen van betrokken professionals zijn en welke elementen het handelen belemmeren. Vanuit verschillende invalshoeken zijn successen, knelpunten en voorwaarden voor het handelen in beeld gebracht. Het doel is om zo een succesvolle aanpak van de problemen van thuiszitters te bevorderen.

Handreiking en rapporten

Het onderzoek is afgerond en heeft, naast de rapporten, een handreiking in de vorm van een online magazine 'Reik thuiszitters de hand' opgeleverd.

De rapporten die geschreven zijn na het onderzoek bij de samenwerkingsverbanden kunt u downloaden via bovenstaande link naar Documenten, maar ze zijn ook via de handreiking terug te vinden.