Update tool succesvolle praktijkvoorbeelden integrale aanpak integratie statushouders

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzocht eerder welke factoren in de praktijk bijdragen aan een integrale aanpak, en welke factoren belemmerend kunnen werken, bij de integratie van statushouders. Onder een integrale aanpak verstaan we dat er – voor zover nodig – aandacht is voor huisvesting, inburgering, werk en inkomen, het opbouwen van een sociaal netwerk, onderwijs en zorg.

Na het onderzoek publiceerde TSD een infographic met de resultaten. Dit is een interactieve tool met succesvolle praktijkvoorbeelden van een integrale aanpak van de integratie van statushouders. 

De afgelopen jaren is de tool meerdere keren bijgewerkt. In de laatste versie van de tool staat nu onder andere de wijze waarop statushouders in Huizen coronaproof kennismaken met belangrijke organisaties in de gemeente.