Inspecties winnen innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018

De vier rijksinspecties, samenwerkend in het Toezicht Sociaal Domein (TSD), hebben de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 gewonnen.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst bleek dat het project van TSD over de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking niet alleen de prijs van de publieksjury, maar ook van de vakjury heeft gewonnen.

Een kroon op het werk van de medewerkers aan het project, in het bijzonder de mensen met een licht verstandelijke beperking die als mystery guest deelnamen.

Het juryrapport stelt duidelijk dat de jury onder de indruk is van het project:

Door het probleem vanuit de personen met een licht verstandelijke beperking zelf te benaderen worden de analyses scherp en de oplossingen tastbaar. Het getuigt van lef om deze doelgroep als mystery guest in te zetten en om als toezichthouder in plaats van de opgeheven vinger een beroep te doen op de intrinsieke motivatie van gemeenten.

De maatschappelijke relevantie van het project is groot. Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen, mede dankzij de verschillende publicaties en de website met een handreiking voor gemeenten.

toegangsociaaldomein.nl

De inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten in 2017 samen met ervaringsdeskundigen vijf gemeenten: Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk. Het burgerperspectief stond centraal door inzet van ervaringsdeskundigen in alle fase van het onderzoek. Daarbij is nauw samengewerkt met de LFB, de cliƫntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben eerst aangeven wat voor hen belangrijk is. Dat waren 6 punten waarop is getoetst. Daarna zijn ze als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. En ze hebben aan de gemeente zelf hun ervaringen verteld. Al deze ervaringen zijn opgenomen in de website www.toegangsociaaldomein.nl.

Verkiezing

De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Met de verkiezingen stimuleren zij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten. De verkiezingen staan open voor alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen. Zowel openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs en energie, als telefonie, openbaar vervoer, werk en bijstand, banken, arbeidsomstandigheden, voeding en de gezondheidszorg. De onafhankelijke vakjury bestaat uit professionals op het gebied van handhaving of toezicht.

Voor meer informatie over de verkiezing: http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl/

Voor meer informatie over het project: zie het nieuwsbericht 'Inspecties genomineerd voor innovatieprijs'