Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente Goes

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle vijf onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk in de periode mei-november 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben als ervaringsdeskundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Het rapport dat vandaag is gepubliceerd gaat over het onderzoek in de gemeente Goes. De resultaten van de andere onderzoeken worden later openbaar.

Onderzoek

Bij het onderzoek stond de vraag centraal hoe toegankelijk gemeentelijke diensten zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarvoor traden mensen met een licht verstandelijke beperking op als mystery-guest. Zij formuleerden een hulpvraag en bezochten voor het antwoord daarop websites en loketten van de gemeente en van gemeentelijke diensten, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de schuldhulpverlening en de balie van het Stadskantoor. Ook zochten ze contact via email en telefoon.

Toegankelijkheid gemeentelijke diensten in Goes

Over het algemeen waren de ervaringsdeskundigen positief over de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten in Goes. Dat gold bij de face to face contacten tijdens het inloopspreekuur van het Centrum Jeugd en Gezin en ook bij de schuldhulpverlening. De ervaringsdeskundigen vonden het prettig dat de medewerkers vriendelijk en meelevend waren, de tijd namen en afspraken op papier meegaven. Maar als men contact zocht via email of telefoon, kwam persoonlijk contact zeer moeizaam tot stand. Zeker voor mensen met een licht verstandelijk beperking wordt de drempel dan erg hoog. Zo vertelden de ervaringsdeskundigen dat zij dan in een ‘echte’ situatie zouden afhaken.

Na het onderzoek werden de resultaten besproken met medewerkers van de gemeente. De medewerkers herkenden de verhalen van de ervaringsdeskundigen en vonden de volgende punten belangrijk:

  • Begrijpelijker taal op de websites van gemeente en gemeentelijke diensten;
  • Meer persoonlijk contact;
  • Bevestigen van afspraken en aangeven wanneer en hoe laat mensen (terug)gebeld worden.

Ervaringsdeskundigen

In dit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein hebben ervaringsdeskundigen voor het eerst meegewerkt in alle fasen van het onderzoek en hebben zij zelf als mystery guest de toegankelijkheid uitgetest. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek. De ervaringen met dit type onderzoek zijn positief; de ervaringsdeskundigen hebben allen een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek.