ZET en de Basisfuncties

Werkt u bij/voor een gemeente of regio en wilt u weten hoe het ervoor staat met de basisfuncties van de lokale teams? Op deze pagina leest u meer over de basisfuncties en mogelijkheden om inzicht te krijgen hoe het er in uw gemeente of regio voor staat.

Evalueren en borgen van de vijf basisfuncties in lokale teams

Uit een KPMG-onderzoek blijkt welke elementen minimaal noodzakelijk zijn voor een goed functionerend lokaal team:

  1. Veilige leefomgeving
  2. Tijdig signaleren van de vraag
  3. Vindbare en toegankelijke hulp
  4. Handelen met een brede blik
  5. Leren en verbeteren

U kunt het hele KPMG-onderzoek Basisfuncties voor lokale teams in kaart; de route en componenten onder de loep downloaden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VNG, het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Netwerk Directeuren Sociaal Domein.

Een aantal tools kunnen inzicht bieden in hoe de basisfuncties er in uw gemeente of regio voor staan: