Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

Dit is de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool. Met de tool kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en beoordelen en deze optimaliseren.
De evaluatie is opgezet vanuit de weg die de inwoner aflegt in het sociaal domein wanneer er hulp nodig is.

Dit instrument geeft gemeenten in korte tijd inzicht in de kracht en de aandachtspunten van toegang en samenhang van hulp. Het geeft inzicht in ervaringen van zowel professionals als inwoners.

Let op: Voor een goede werking moet de ZET geopend worden met Acrobat Reader.