Zelfevaluatietool

De gemeente is verantwoordelijk voor toegang tot hulp in het sociaal domein en voor samenhang in die hulp. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat goed gaat en wat beter kan. Om gemeenten daarbij te helpen, werkt TSD mee aan een instrument daarvoor: de zelfevaluatietool. De inwoner staat centraal en is het vertrekpunt van de evaluatie.

Toezicht Sociaal Domein en Integraal Werken in de Wijk werken aan een zelfevaluatietool voor gemeenten en uitvoeringspartners. De zelfevaluatie geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is. Het is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. Bij het opstellen van de onderwerpen in de tool is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen (Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd en Toezichtkader Stelseltoezicht Volwassenen in het Sociaal Domein

Wat hebben we in 2018 gedaan?

TSD en Integraal Werken in de Wijk werkten samen met gemeenten aan de ontwikkeling van de zelfevaluatietool. Van april tot september stond de ontwikkeling centraal. In de periode oktober tot december probeerden vier gemeenten het instrument.

Het instrument bestaat uit interviews met inwoners, de belangrijkste professionals die betrokken zijn bij die inwoners en een dossieronderzoek. Daarna volgt een analyse. De resultaten daarvan worden in een sessie met betrokkenen in het sociaal domein besproken. Op basis hiervan wordt bepaald wat goed gaat en wat beter moet, waarna verbeteringen worden afgesproken. In de zelfevaluatietool zitten voorbeelden en uitleg bij alle onderdelen.

Gebiedsteammedewerker uit Weststellingwerf

We hadden eerst zelf geprobeerd om een evaluatie uit te voeren, maar daar kwam weinig respons op. Dus toen we het aanbod kregen om mee te doen aan de proef met de zelfevaluatietool hebben we gezegd: dat gaan we doen. De resultaten hebben we gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad vindt ook belangrijk dat  het voor de gemeente werkt. Zij hadden wel graag gezien dat we meer respondenten hadden kunnen meenemen. Maar zelf heb ik gezien dat ook weinig respondenten kunnen leiden tot veranderingen.

Het is prettig om de vrijheid te hebben om de tool naar eigen invulling te gebruiken. Wij gaan het dit jaar nog een keer doen. Ook is het een groot voordeel dat je niemand hoeft in te huren. Er ligt al een mooi pakketje klaar. Kies een moment waarop je wil starten, maak een planning en rond het af. Het was fijn dat TSD op de achtergrond beschikbaar was om advies te geven over het gebruik van de zelfevaluatietool.

Wat heeft een gemeente eraan?

Met de zelfevaluatietool kunnen gemeenten hun eigen uitvoeringspraktijk bekijken. In de proef lukte dat bij alle vier de gemeenten. Gemeenten hebben gezien wat er goed gaat, maar ook waar verbetering nodig is. Ze zijn echt van plan om de zelfevaluatie een plek te geven in de organisatie.

Alle gemeenten van de proef willen in 2019 nog een keer de zelfevaluatietool gebruiken. Een gemeente wil het instrument gebruiken om een inwoner serieus te nemen bij een klachtenprocedure. Ook wordt het resultaat gebruikt bij de herinrichting van het dossier en de vormgeving van beleid voor de komende vier jaar.

Verder in 2019

In 2019 willen we minimaal 10 gemeenten vinden die met het instrument willen werken. Iedere gemeente die zich bij ons meldt, kan meedoen. Daarna willen we de zelfevaluatietool openbaar maken en breed verspreiden. Zo kunnen alle gemeenten ermee aan de slag.

Meld je als gemeente aan als gebruiker van de tool

In de tweede helft van 2018 zijn Alkmaar, Haarlemmermeer, Weststellingwerf en De Kempen enthousiast en voortvarend met de tool aan het werk gegaan. In januari 2019 is de pilot geëvalueerd met alle deelnemers. Op basis van de input van de gemeenten zijn TSD en IWW aan de slag gegaan met verbeteringen.

Ook deze tweede versie van de tool toetsen we graag in de praktijk in diverse gemeenten.
Meld je aan voor de volgende fase via de website van Integraal Werken in de Wijk.