Suïcidepreventie

Elke suïcide gaat gepaard met veel leed en gevoelens van onmacht, zowel bij de betrokkene als bij zijn of haar naasten. In 2019 pleegden in Nederland 1811 personen suïcide en jaarlijks doen ongeveer 100.000 personen een suïcidepoging. Deze cijfers tonen de urgentie aan van een sluitende aanpak van suïcidepreventie. TSD vindt het belangrijk dat alle mensen passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is.

Aandachtspunten en focus

Toezicht Sociaal Domein deed eind 2019 en begin 2020 een vooronderzoek naar de wijze waarop partijen in het netwerk rondom suïcidepreventie hun rol invullen. Daaruit kwam naar voren dat er de afgelopen jaren stappen in de goede richting zijn gezet in de aanpak van suïcidepreventie. Tegelijkertijd is er meer nodig om het aantal suïcidepogingen de komende jaren te kunnen terugdringen.

TSD heeft in 2020 met het toezichtproject suïcidepreventie aandacht voor:

  • passende zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de cliënt na signalering van suïcidaal gedrag
  • werken met een integrale aanpak
  • meer samenhang en samenwerking op landelijk, regionaal en/of lokaal niveau
Banner 113 Suïcidepreventie