Reik thuiszitters de hand

Jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Vaak liggen hier verschillende, ernstige problemen aan ten grondslag. De gevolgen van thuiszitten zijn groot, aangezien een afgeronde schoolopleiding een belangrijke voorwaarde is voor succes in het volwassen leven. In het online magazine 'Reik thuiszitters de hand' leest u over ons toezichtonderzoek en handreikingen voor professionals.